Πιστοποιημένα φυτώρια ελιάς – Φυτώρια Πάγκαλος

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια  ανακοινώνουμε στους  ελαιοκαλλιεργητές και συνεργάτες μας ότι :

με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου ξεκίνησε το έργο GreekCert. Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή πιστοποιημένου  πολλαπλασιαστικού υλικού Ελιάς , Εσπεριδοειδών και Συκιάς.

Στο έργο συμμετέχουν κορυφαία ερευνητικά κέντρα της χώρας μας :  

  • Το Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου (Χανιά)
  • Το Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
  • Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)
  • Το Ιταλικό Ινστιτούτο Istituto Per Protezione (CNR-IPSP) (αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς για τη Ξυλέλλα -Xylella fastidiosa)

Τα Φυτώρια Πάγκαλος επιλέχθηκαν από όλη την Ελλάδα, για την παραγωγή προβασικού –βασικού και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού για την Ελιά και τα Εσπεριδοειδή .

Τούτο αποτελεί  υψίστη τιμή για μας και αναγνώριση των πολυετών προσπαθειών μας. Με τη συμβολή των παραπάνω εξειδικευμένων  ερευνητικών κέντρων επιτυγχάνεται η διάθεση δενδρυλλίων Ελιάς και Εσπεριδοειδών στην Ελληνική αγορά υψηλών προδιαγραφών εξασφαλίζοντας :

  • ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  –
  • ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ –
  • ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ-
  • ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ .

Το φυτώριό  μας διαθέτει και ποικιλίες Ελιάς Νάνες για υπερπυκνές φυτεύσεις, για πλήρη μηχανοποίηση της ελαιοσυλλογής στα κατάλληλα εδάφη.

 Φυτώρια Πάγκαλος, από το 1974 δίπλα στον Έλληνα παραγωγό!!

Share this post