Υπάρχει μέλλον στην ελαιοκαλλιέργεια;

Σκέψεις και προβληματισμοί για το μέλλον της καλλιέργειας ελιάς

Σε όλη την υφήλιο, από την Αργεντινή έως την Αυστραλία, κάθε χρόνο φυτεύονται εκατομμύρια Ελαιοδενδρύλλια. Αυξάνει βέβαια η ζήτηση για κατανάλωση του ελαιόλαδου, καθώς ολοένα και περισσότερα κοινωνικά στρώματα αποκτούν την δυνατότητα καλύτερης και ποιοτικότερης διατροφής, αλλά και η παραγωγή καλπάζει.

Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και σε πολλές περιπτώσεις αδυσώπητος. Στις χώρες αυτές ο κλήρος είναι πολύ μεγάλος, (από 1000 στρέμματα ή περισσότερα), φτηνά εργατικά κόστη και πλήρη μηχανοποίηση της καλλιέργειας. Η μηχανοποίηση αφορά κυρίως την συλλογή του ελαιοκάρπου, που στα μέρη μας αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κόστος.

Για να υπάρξει μέλλον στην ελαιοκαλλιέργεια, θα πρέπει ο παραγωγός να μπορεί να έχει ένα ικανοποιητικό κέρδος. Το κέρδος αυτό, μπορεί να προκύψει από τα παρακάτω:

  1. Μείωση κόστους παραγωγής
  2. Αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος ανά στρέμμα
  3. Αύξηση της τιμής του ελαιολάδου
  4. Οργάνωση της εμπορίας – Τυποποίηση

1.Μείωση κόστους παραγωγής

Για να μειωθεί το κόστος παραγωγής , θα πρέπει οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία) να είναι  στοχευμένες, κατόπιν κατάλληλων οδηγιών από εξειδικευμένους γεωπόνος. Παραδείγματα λανθασμένων καλλιεργητικών χειρισμών είναι πολλά. Πχ υπερβολική κατανάλωση νερού, προκαλεί έκπλυση των λιπασμάτων, ασφυξία των δένδρων και ορισμένες περιπτώσεις ξήρανση αυτών. Η λίπανση πρέπει να γίνεται μετά από ανάλυση εδάφους και φυλλοδιαγνωστική. Το κλάδεμα είναι μια βασική εργασία, για να έχουμε κάθε χρόνο ικανοποιητική παραγωγή.

Για νέες φυτεύσεις, εφόσον το επιτρέπει το ανάγλυφο του εδάφους (κλίση μικρότερη από 10%), μπορούν να γίνουν υπέρ-πυκνές φυτεύσεις. Για παράδειγμα στην Ισπανία, προτείνεται 197 φυτά ανά στρέμμα ( φύτευση σε 1,75μ Χ3,75μ ), στην Ιταλία προτείνεται 166 (φύτευση σε 1,5μ Χ4μ ). Σε αυτή την περίπτωση η συλλογή του ελαιοκάρπου και το αντίστοιχο κόστος πέφτει κατακόρυφα. Σε μία μέρα, με 2 εργάτες και το κατάλληλο μηχάνημα, συγκομίζονται 40 έως 50 στρέμματα. Ήδη στο Νομό Ηρακλείου, υπάρχει ένα τέτοιο μηχάνημα, που μπορεί να μεταφερθεί παντού, με κόστος όσο ένα φρεζάρισμα με τρακτέρ.

Share this post